Adres do Korespondencji oraz Informacje:

Przemysław Ranachowski

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Zakład Wytrzymałości Materiałów
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
NIP: 525-000-89-79
tel. +48 22-826-12-81 wewn. 254,
e-mail: pranach@ippt.pan.pl

 

Copyright © 2018 -
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS