Białowieża, 5 – 7 lipca 2019

16 Konferencja pod auspicjami E-MRS
"COMPOSITES  AND  CERAMIC MATERIALS - TECHNOLOGY, APPLICATION  AND  TESTING"

Międzynarodowa Konferencja w Białowieży  organizowana jest pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów (E-MRS) przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Akustyczne  Oddział Warszawski. Konferencja organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w Hotelu ”Żubrówka” w Białowieży (ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża) w dniach 5-7 lipca 2019 roku  jest już szesnastym i zarazem piątym w Białowieży.

Przedmiotem konferencji jest technologia, metody badań oraz zastosowania nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytowych. Celem spotkania jest prezentacja najnowszych, niepublikowanych wcześniej wyników prowadzonych badań, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, z dziedziny szeroko rozumianej technologii tworzyw ceramicznych oraz inżynierii materiałowej. Na Konferencji prezentowane będą referaty, bez sesji posterowej.

W ramach spotkania zorganizowany zostanie workshop polsko-koreański oraz panel dyskusyjny.

Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje wpisowe oraz opłatę hotelową, w skład której wchodzi zakwaterowanie i wyżywienie, dostępne w trzech standardach. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach dwuosobowych. Opłata obejmuje 3 doby hotelowe, uroczystą kolację oraz wycieczkę. Kwoty zostaną podane na internetowej stronie konferencyjnej w zakładce "Zakwaterowanie".

W ramach konferencji planowana jest tradycyjnie wycieczka do muzeum oraz rezerwatu Białowieskiego PN.
 

Planowana jest publikacja najlepszych wygłoszonych referatów, po recenzji, na dotychczasowych zasadach w kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials, jednakże druk jest przewidywany w 2020 r. Wszystkie streszczenia będą opublikowane w Materiałach Ceramicznych (Ceramic Materials) w 2019 r. Instrukcja przygotowania abstraktu i artykułu dostępna będzie na internetowej stronie konferencyjnej w zakładce "Pliki do pobrania". Abstrakty referatów, o objętości maksymalnie 250 słów, w języku angielskim ze słowami kluczowymi, prosimy przesłać pocztą elektroniczną, w formacie Word w terminie do 30 maja 2019 r .


Zgłoszenie udziału należy przesyłać pocztą elektroniczną w terminie do 20 kwietnia 2019 .

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz przesyłane elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję.

 

Komitet Naukowy

prof. M. Szafran – Politechnika Warszawska - Przewodniczący
prof. Z. Pędzich - AGH Kraków
prof. D. Czekaj - 
Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. D. Bochenek - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. M. Adamczyk-Habrajska – Uniw. Śląski, Sosnowiec
prof. M. Aleksiejuk - IPPT PAN, Warszawa
prof. B. Garbarz-Glos, Uniwerystet Pedagogiczny, Kraków
prof. J. Ilczuk - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. I. Kuźniarska-Biernacka - 
University of Porto, Portugalia
prof. A. Lisińska-Czekaj - 
Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. P. Ranachowski - IPPT PAN, Warszawa
prof. M. Sitarz – AGH Kraków
prof. W. Skorochod  - Instytut Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
prof. R. Skulski - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. N. Sobolev – Uniwersytet of Aveiro, Portugalia
prof. M. Sopicka-Lizer  – Politechnika Śląska, Katowice
prof. N. Tolloczko – Instytut Akustyki Technicznej, Witebsk, Białoruś
prof. I. Szafraniak-Wiza – Politechnika Poznańska
prof. M. Potoczek - Politechnika Rzeszowska

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Mikołaj Aleksiejuk – przewodniczący, IPPT PAN
dr hab. Przemysław Ranachowski - sekretarz, IPPT PAN
dr inż. Paweł Falkowski – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

 

Copyright © 2019 -
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS